Biblioteka AGH

Biblioteka AGH w Krakowie

Powierzchnia: 4.000 m2

Projekt konkursowy: 1999