Archiwum narodowe

Archiwum Narodowe w Krakowie

Powierzchnia: 15.000 m2

Data wykonania: 2015

Projekt konkursowy