Wydział Chemii UJ

Wydział Chemii UJ w Krakowie

Powierzchnia: 25.000 m2

Realizacja: 2016