Wydział Fizyki UJ

Wydział Fizyki i Astronomii w Krakowie

Powierzchnia: 27.000 m2

Realizacja: 2014